Înapoi la studii de cazÎnapoi la studii de caz|Implementarea sistemelor MIS şi GIS


Implementarea sistemelor MIS şi GIS

Client:

Provocarea

Transelectrica este operatorul național al rețelei de transport al energiei electrice din România, având două mari direcții de activitate: operator de transport și dispecer. Transelectrica are de asemenea responsabilitate asupra managementului pieței de electricitate și a interconectării cu sisteme internaționale de transport al energiei electrice.

Pentru realizarea viziunii sale asupra viitorului Transelectrica, managementul Transelectrica simțea nevoia unor sisteme informatice care să îi permită luarea unor decizii rapide, fundamentate pe informații relevante. În acest context, beneficiind de un program de finanțare din fonduri PHARE pre-aderare, Transelectrica a contractat o companie de integrare a sistemelor informatice care să implementeze în cadrul companiei, la nivel național, două platforme informatice: un sistem de gestiune a informațiilor economico-financiare și pentru managementul resurselor umane (proiectul MIS – management information system) utilizând Oracle® Applications și un sistem de gestiune geospațială a infrastructurii tehnice a companiei utilizând tehnologii Intergraph®, împreună cu facilități de gestiune a activităților de întreținere, a incidentelor, dar și de analiză de rețea (proiectul GIS – geographical information system).

Având un buget de 2,5 milioane Euro, programul de informatizare a impus condiții stricte pentru managementul de proiect, atât prin prisma complexității tehnice a soluțiilor care trebuiau implementate, cât și al impactului asupra modului tradițional de lucru din cadrul Transelectrica.

De asemenea, specificul finanțării proiectului (PHARE) a impus cerințe specifice de documentare și raportare la nivelul întregului proiect.

Soluţia PMSolutions

PMSolutions a fost contractată de către integratorul soluției informatice pentru realizarea funcției de project management a celor două proiecte. PMSolutions a pus la dispoziția proiectelor un manager de proiect cu experiență în managementul proiectelor majore de informatizare, care a gestionat pe întreaga durată a proiectelor întreaga comunicare între Transelectrica, integratorul soluției informatice și finanțatorul proiectului (OPCP – Oficiul pentru Plăți și Contractare PHARE). Project Manager-ul PMSolutions a realizat dezvoltarea tuturor planurilor proiectului (strategia de management de proiect, planul de calitate, planul de riscuri, planul de acceptanță, strategia de documentare și de comunicare, procedura pentru managementul schimbărilor), a gestionat întreaga relație cu subcontractorii de specialitate cooptați în proiect, a supervizat întreaga derulare a proiectelor conform planurilor aprobate și a coordonat toate activitățile logistice și financiare ale proiectului (livrări, plăți către subcontractori, recuperare cheltuieli de la finanțator).

PMSolutions a pus la dispoziția proiectelor un manager de proiect cu experiență în managementul proiectelor majore de informatizare, care a gestionat pe întreaga durată a proiectelor întreaga comunicare între Transelectrica, integratorul soluției informatice și finanțatorul proiectului (OPCP – Oficiul pentru Plăți și Contractare PHARE). Project Manager-ul (OPCP – Oficiul pentru Plăți și Contractare PHARE). Project Manager-ul PMSolutions a realizat dezvoltarea tuturor planurilor proiectului (strategia de management de proiect, planul de calitate, planul de riscuri, planul de acceptanță, strategia de documentare și de comunicare, procedura pentru managementul schimbărilor), a gestionat întreaga relație cu subcontractorii de specialitate cooptați în proiect, a supervizat întreaga derulare a proiectelor conform planurilor aprobate și a coordonat toate activitățile logistice și financiare ale proiectului (livrări, plăți către subcontractori, recuperare cheltuieli de la finanțator).

Expertiza PMSolutions

Managerul de proiect PMSolutions a adus proiectului Transelectrica o abordare metodologică asupra managementului de proiect, construind o structură de planificare, monitorizare și control bazată pe metodologia PRINCE 2®. Dezvoltarea soluțiilor informatice a avut la bază un model de tip “waterfall”, în care etapele de analiză, proiectare, dezvoltare, instalare, testare și tranziție în producție au fost derulate secvențial, cu validări formale pentru închiderea fiecărei etape a proiectului înainte de demararea următoarei etape.

PMSolutions a adus în proiectul Transelectrica o experiență similară valoroasă, atât privind implementarea unor sisteme informatice similare, cât și în ceea ce privește specificul unor companii similare de utilități. Această experiență anterioară a creat atât premizele cunoașterii specificului organizațional și operațional al unei companii similare de utilități, cât și specificul implementării unor soluții de tip MIS și GIS, ceea ce a permis gestionarea eficientă a unor riscuri specifice cu care, altfel, proiectul s-ar fi confruntat.

Expertiza specifică adusă de PMSolutions în cadrul acestui proiect a inclus:

  • managementul metodologic al proiectului, conform metodologiei PRINCE 2®;
  • project manager cu experiență, certificat ISEB PRINCE 2®;
  • experiență anterioară de implementare a sistemului MAIS (Management and Accounting Information System) în cadrul Transgaz, utilizând aceeași suită Oracle® Applications;
  • experiență anterioară de implementare a unor sisteme GIS utilizând tehnologia Intergraph®, în cadrul CFR.

Având o experiență bogată de management a unui portofoliu de proiecte informatice de peste 100 milioane euro, managerii de proiect ai PMSolutions aduc valoare adăugată proiectelor pe care le gestionează, printr-o abordare metodologică, o atitudinea proactivă și o orientare prioritară către business și nu către tehnologie ca scop în sine. Pentru project managerii PMSolutions, managementul unui proiect nu înseamnă gestiunea situațiilor de criză, ci înseamnă o preocupare permanentă pentru execuția activităților planificate, simultan cu păstrarea unei imagini de ansamblu asupra proiectului și a obiectivelor de business pe care acesta trebuie să le atingă.

Beneficii obţinute

Implementarea cu succes a celor două proiecte a oferit Transelectrica o mai bună vizibilitate atât asupra proceselor sale administrative, logistice și a managementului financiar-contabil, cât și asupra infrastructurii sale de transport și o eficientizare a activităților tehnice asociate acestei infrastructuri. Împreună cu alte inițiative investiționale, implementarea proiectelor MIS și GIS a constituit un pas important în evoluția Transelectrica către o companie modernă și a permis creșterea valorii comerciale a companiei în vederea listării sale la Bursă.