Ședinţă de închidere a proiectului derulat de Direcţia Generală de Audit a MAI (cod SMIS 30244)

15.11.2012

PMSolutions a participat la ședința de închidere a proiectului „Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de planificare a activității și evaluare a performanțelor manageriale la nivelul Direcției Generale Audit Intern”, cod SMIS 30244 - implementat în perioada 22 februarie 2011 – 21 noiembrie 2012 de Direcţia Generală Audit Intern din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Scopul proiectului a fost acela de a planifica activitatea D.G.A.I. și a structurilor teritoriale prin dezvoltarea și implementarea de proceduri de lucru, precum și raportarea, măsurarea și evaluarea performanțelor manageriale prin dezvoltarea și implementarea de strategii specifice care să contribuie la crearea unei rețele de decizii legate între ele prin alegerea obiectivelor, a mijloacelor și a resurselor alocate pentru atingerea lor în situații specifice. Informații suplimentare despre proiect pot fi găsite pe site-ul oficial al proiectului www.videoproc.ro.

Valoarea totală finală a proiectului a fost de 6.643.245,83 lei.

În cadrul proiectului, PMSolutions a fost contractată pentru realizarea managementului externalizat, cu două componente principale:

1. Managementul activităților de zi cu zi ale proiectului, din perspectiva monitorizării activității furnizorilor contractați de MAI în contextul planului de proiect aprobat. De asemenea, PMSolutions a avut reponsabilitatea verificării tuturor livrabilelor proiectului, atât comparativ cu obiectivele contractului de finanțare, cât și prin perspectiva obligațiilor asumate de furnizor în contractul încheiat cu MAI.

2. Managementul contractului de finanțare, prin pregătirea tuturor raportărilor periodice, a cererilor de rambursare a cheltuielilor, precum și a tuturor notificărilor și a actelor adiționale la contractul de finanțare.

În cadrul evenimentului, managerul de proiect din partea PMSolutions – domnul Cătălin Hristea – a susținut o prezentare în cadrul căreia a evidențiat principalele rezultate ale proiectului, provocările și strategiile abordate pentru finalizarea cu succes a proiectului.

Finalizarea acestui nou proiect confirmă atât performanța echipei PMSolutions în gestionarea portofoliului său de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, cât și relația de colaborare construită cu MAI în ultimii ani, prin sprijinul acordat în vederea materializării unor inițiative majore de informatizare a instituției și a unităților subordonate.