Servicii de analiză şi proiectare de procese pentru Primăria Slobozia

15.07.2011

Primăria Municipiului Slobozia a selectat PMSolutions pentru servicii de analiză de procese în cadrul proiectului – Optimizarea  şi reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control managerial în cadrul Primăriei Slobozia”.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, are o valoare totală de 1.195.210 lei şi se derulează pe o durată de 19 luni.

Obiectivul general al proiectului este reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice către locuitorii localităţii Slobozia, prin optimizarea proceselor de lucru interne şi prin implementarea unui sistem performant de management al investiţiilor.

Următoarele obiective specifice sunt asociate contractului PMSolutions:

  • Analiza cadrului instituţional al Primariei
  • Evaluarea indicatorilor privind capacitatea administrativă a Primăriei
  • Determinarea conformităţi cu OMF 946/2005 pentru 10 standarde
  • Realizarea modelelor de referinţă pentru 10 standarde
  • Crearea modelelor TO BE pentru procesele identificate în cadrul primăriei în vederea soluţionării deficienţelor identificate
  • Simularea proceselor analizate utilizând metode matematice, din care unul va fi obligatoriu procesul investitional
  • Implementarea standardelor de control managerial în cadrul instituţiei
  • Elaborarea  programului de dezvoltare in cadrul primăriei
  • Elaborarea fluxurilor de informaţii şi a indicatorilor de bussines care vor fi implementaţi în aplicaţiile informatice pentru asigurarea conformitatii cu cele 10 standarde  OMF946/2005, prevăzute a se realiza