Project Management pentru Municipiul Piatra Neamţ

12.08.2011

Primăria Municipiului Piatra Neamţ a selectat PMSolutions pentru implementarea proiectului “Municipiul Piatra Neamţ, inovaţie şi informatizare pentru cetăţeni şi mediul de  afaceri”.

Proiectul este finanţat prin fonduri structurale Program Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice, axa prioritara III, „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării pentru sectoarele privat şi public”, are o valoare de 5.774.179,60 lei şi se derulează pe o perioadă de 18 luni.

Prin acest proiect se urmăreşte atingerea următoarelor coordonate :

  • Furnizare de servicii  publice online (furnizarea de informaţii cu referire la : situaţia taxelor şi impozitelor locale, stadiul  cererilor şi sesizărilor depuse online sau la adresa Primăriei Municipiului Piatra Neamţ  )
  • Facilitarea accesului cetăţenilor,  mediului de afaceri şi a instituţiilor administraţiei publice la serviciile publice printr-o infrastructură hardware, comunicaţii software integrate (realizarea unui portal complet)
  • Creşterea gradului de informare a publicului şi a vizibilităţii activităţilor desfăşurate de către Municipiu cât şi susţinerea participării acestora la actul public prin amplasarea a 7 info-chioscuri în principalele puncte din oraş; din aceste locaţii se poat accesa informaţiile şi serviciile on-line furnizate de municipalitate.
  • Tehnologizarea Instituţiei Primăria Municipiului Piatra Neamţ în vederea eliminaţii timpilor morţi din cadrul unor departamente de interes cum ar fi : registratura instituţiei, registrul agricol, direcţia de urbanism, serviciul de relaţii cu publicul şi departamentul legislativ prin interconectarea acestora  cu un program de management al  documentelor.

Realizarea acestui proiect va duce la creşterea eficienţei furnizării serviciilor publice şi va asigura un mediu flexibil de lucru pentru funcţionarii publici platforme care este proiectată şi răspunde etapelor de lucru efectiv desfăşurate de aceştia

În cadrul acestui contract, PMSolutions va furniza expertiză specifică în domeniul managementului proiectului, dar şi consultanţă pentru managementul contractului de finanţare.