Project Management pentru Municipiul Braşov

01.07.2011

Primăria Municipiului Braşov a selectat PMSolutions pentru managementul proiectului “ Dispecerat Tehnic Integrat  la nivelul Municipiului Braşov – servicii electronice geospaţiale”, proiect ce va fi interconectat cu Sistemul Național Electronic de Plăți.

Proiectul beneficiază de finanţare FEDR, prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, are o valoare de 6.568.371 lei şi se derulează pe o perioadă de 20 de luni.

În urma implementării acestui proiect, vor rezulta următoarele servicii electronice care vor eficientiza activitatea Municipiului Braşov:

  • Tratarea eficientă a problemelor urgente ale cetăţeanului (dispecerizare);
  • Creşterea numărului de răspunsuri oferite pe loc (informaţii obţinute din sistemul informatic);
  • Direcţionarea rapidă a problemelor către instituţiile/departamentele abilitate în rezolvarea problemei;
  • Eficientizarea avizării lucrărilor, a refacerii domeniului public în caz de avarii reţele prin schimb de date electronic şi aplicaţii geospaţiale comune cu partenerii instituţionali (companii de utilităţi).

În cadrul acestui contract, PMSolutions va furniza expertiză specifică în domeniul managementului proiectului, dar şi consultanţă pentru managementul contractului de finanţare.