Asistenţă tehnică pentru proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare din Focşani

13.10.2011

Primaria Municipiului Focșani a selectat PMSolutions pentru managementul proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei” . Proiectul are o valoare totală de 35 421 900 Euro fără TVA, din care finanţare nerambursabilă din Fondul European de Coeziune în valoare de 17 710 950 Euro.

Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, astfel încât acesta va fi finalizat în anul 2014.

Obiectivul general al acestui proiect constă în reducerea impactului negativ al emisiilor poluante şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în Focşani la nivelul anului 2014 şi asigurării conformării cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare, iar obiectivul strategic îşi propune asigurarea unui sistem de încălzire urbană durabil, cu tarife suportabile pentru populaţia din municipiul Focşani.

În cadrul acestui contract, PMSolutions va furniza expertiză specifică în domeniul managementului proiectului, dar şi consultanţă pentru managementul contractului de finanţare.