ANFP

Client: Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Septembrie 2010 – Februarie  2012

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a fost înfiinţată prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici ca un organ central de specialitate al administraţiei publice cu competenţe în domeniul managementului funcţiilor si funcţionarilor publici.

În îndeplinirea rolului său, ANFP  îndeplineşte urmatoarele atribuţii:

  • reglementarea funcţiei publice;
  • managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
  • perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici;
  • gestionarea de programe în domeniul funcţiei publice;

 

Consultanță în managementul proiectului pentru ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale”. Proiect este finanțat prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa 3.

Bugetul proiectului implementat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin contractul de finanțare este de 13.057.200 lei fară TVA.

Activităţile derulate în cadrul proiectului de consultanţă includ:

  • Servicii de consultanta pentru managementul proiectului
  • Consultanță IT
  • Managementul contractului de finanțare