IT şi Comunicaţii

Pentru a face faţă mediului concurenţial din ce în ce mai exigent, organizaţiile moderne caută metode de optimizare a activităţii lor de bază prin folosirea tehnologiilor informatice moderne. Pentru că ştim că soluțiile IT și Management-ul Serviciilor IT nu se referă numai la tehnologie, ci la atingerea obiectivelor organizaţionale prin intermediul iniţiativelor în domeniul IT, am construit un portofoliu de servicii de consultanţă IT care să vă sprijine în definirea şi implementarea strategiilor pe termen lung pentru dezvoltarea sistemelor IT. Plecând de la analizarea oportunităţilor de dezvoltare a companiei, vă ajutăm să definiţi proiecte IT şi iniţiative de IT Governance aliniate la obiectivele strategice ale organizaţiei.

Pentru fiecare componentă a strategiei generale de dezvoltare a sistemelor IT, pe durata întregului ciclu de viaţă al fiecărui proiect, consultanţii PMSolutions vă ajută să:

  • analizaţi fiecare oportunitate individuală de proiect din punct de vedere al fezabilităţii tehnice şi financiare
  • proiectaţi cea mai eficientă arhitectură pentru subsistemele IT, în vederea integrării în politica IT generală a organizaţiei şi în vederea minimizării efortului de suport şi întreţinere post-implementare
  • implementaţi soluţiile tehnice alese, atât din punct de vedere al infrastructurii hardware şi de comunicaţii, cât şi al aplicaţiilor software specializate

Puteţi găsi mai multe detalii despre portofoliul de servicii IT mai jos: