Ştiri

PMSolutions a elaborat un proiect tehnic și un studiu de fezabilitate pentru realizarea și implementarea unui sistem informatic de tip „Big Data”
30.12.2016

PMSolutions a finalizat realizarea unui proiect tehnic și a unui studiu de fezabilitate pentru realizarea și implementarea unui sistem informatic de tip „Big Data” pentru unul dintre cei mai mari deținători și gestionari de registre cu date la nivel național din România. De asemenea, consultanții PMSolutions au pregătit dosarul cererii de finanțare prin intermediul căreia clientul a solicitat finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectului.

Studiu tehnic pentru realizarea unei Platforme Informatice Integrate pentru Identificarea Dinamică a Nodurilor și Conexiunilor Internet la Nivel Național
29.04.2016

PMSolutions a finalizat cu succes contractul de realizare a unui studiu tehnic pentru realizarea unei Platforme Informatice Integrate pentru Identificarea Dinamică a Nodurilor și Conexiunilor Internet la Nivel Național pentru una dintre cele mai importante instituțiile ale Statului cu atribuții în domeniul comunicațiilor.

PMSolutions a finalizat un proiect important de reabilitare a sistemului de termoficare urbană în zona Moldovei
31.12.2015

PMSolutions a finalizat cu succes contractul de asistență tehnică pentru managementul și publicitatea proiectului de Reabilitarea a sistemului de termoficare urbană pentru o importantă unitate administrativ-teritorială din zona Moldovei. Proiectul a fost cofinanțat din Programul Operaţional Sectorial – Mediu și s-a derulat pe perioada a 4 ani

PMSolutions a finalizt proiectul “Sistem informatic de management integrat al evenimentelor de ordine publică”
31.10.2013

PMSolutions a finalizat cu succes contractul de servicii de consultanță pentru managementul proiectului „Sistem informatic de management integrat al evenimentelor de ordine publică”, proiect cofinanţat prin PODCA

Ședinţă de închidere a proiectului derulat de Direcţia Generală de Audit a MAI (cod SMIS 30244)
15.11.2012

PMSolutions a susținut o prezentare în cadrul ședinței de închidere a proiectului „Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de planificare a activității și evaluare a performanțelor manageriale la nivelul Direcției Generale Audit Intern”, cod SMIS 30244 - implementat în perioada 22 februarie 2011 – 21 noiembrie 2012 de Direcţia Generală Audit Intern din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.