Pentru a crea o afacere de succes este nevoie de o viziune bună ... dar și de o echipă pe măsura viziunii.

Cătălin Hristea

Cătălin Hristea
General Manager

Cătălin Hristea este partener şi consultant în cadrul PMSolutions. Cătălin este un Project Manager format prin lucrul efectiv în cadrul unor echipe multinaţionale de experţi, cu o experienţă de peste 10 ani în industria IT din România. Este consultant în management certificat CMC, project manager certificat ISEB şi promotor al performanţei prin management de proiect. Cătălin a fost implicat în proiectarea unor soluţii IT şi în managementul unui portofoliu de proiecte cu bugete reunite de peste 100 mil. Euro.

Abordarea lui Cătălin porneşte întotdeauna de la ideea că tehnologia este doar o metodă de atingere a performanţei, iar eficienţa implementării unui sistem informatic depinde în mod fundamental de identificarea corectă a problemei, de justificarea soluţiei şi de capacitatea organizaţiei de a gestiona procesul de schimbare.

Industriile în care a acumulat expertiză cuprind utilităţi, ordine publică şi administraţie publică centrală şi locală, pentru care a dezvoltat şi implementat soluţii ERP, GIS, CRM, Document Management sau Portal de servicii electronice.

Cătălin se implică activ în promovarea meseriei de consultant și manager de proiect, atât prin inițiative editoriale cât și prin activitatea în cadrul comisiei de atestare națională a firmelor de consultanță din cadrul AMCOR – Asociația firmelor de consultanță din România.

În cadrul PMSolutions Cătălin coordonează administrativ activitatea firmei şi conduce departamentul de consultanţă IT.

Cătălin Tiseac

Cătălin Tiseac
Director Executiv

Cătălin Tiseac este partener şi consultant în cadrul PMSolutions. După o perioadă în care a coordonat activități tehnice în cadrul departamentelor IT ale unor companii multinaționale, în anul 2000 Cătălin a schimbat direcția dezvoltării sale profesionale către domeniul managementului de proiect. În anul 2004 Cătălin a obținut prima sa certificare profesională internatională ca manager de proiect din partea IPMA (International Project Management Association), pentru ca în decembrie 2008 să fie primul manager de proiect din România certificat IPMA la nivelul A ca Director de Proiect. În anul 2012, Cătălin Tiseac este în continuare singurul manager de proiect din România certificat IPMA la nivelul A, dintre cei peste 170 de project manageri certificați IPMA.

Cătălin consideră că pentru un manager de proiect abilitățile interpersonale sunt determinante. Experiența în utilizarea unor tehnici și instrumente specifice managementului de proiect, dobândită în contextul real al proiectelor, trebuie să vină ca o completare a acestor abilități de bază.

Proiectele conduse de Cătălin se încadrează în domenii dintre cele mai diferite diferite: tehnologia informației, dezvoltare organizatională, investiții și infrastructură, atât pentru pentru beneficiari din sectorul privat, cât și din domeniul administrației publice locale și centrale. În calitate de consultant tehnic, competențele IT ale lui Cătălin acoperă specificul unor soluții specializate de tip ERP, GIS, Document Management sau e-Learning.

În ultimii 10 ani, Cătălin s-a implicat activ în activitatea de formare profesională în domeniul managementului de proiect, el fiind în prezent trainer pentru cursurile furnizate de PMSolutions. De asemenea, Cătălin Tiseac este un lector apreciat în cadrul programului de master în management de proiect organizat de către facultatea de cibernetică din cadrul ASE București.

În cadrul PMSolutions Cătălin conduce departamentul de consultanţă în management de proiect prentru proiecte de investiții și infrastructură.

Liviu Fechete

Liviu Fechete
Project Manager

Liviu Fechete s-a alăturat echipei PMSolutions în anul  2006 și a ajutat la consolidarea departamentului PMSolutions de soluții de management pentru lucrări de construcții. Liviu a coordonat activitățile de amenajare a spațiilor de birouri și de relocare pentru companii multinaționale importante cu prezență în România, în cadrul unora dintre cele mai mari proiecte de investiții în spații de birouri din București.

Licenţiat al Facultăţii de Management Economic în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Liviu este în curs de a obţine și diploma de inginer în instalaţii  din partea Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.

Având la bază o fundație solidă, construită pe cei peste 10 ani de experiență în proiecte de construcții și amenajare de clădiri comerciale, Liviu a făcut cu succes tranziția la proiecte majore de infrastructură, fiind în prezent implicat în coordonarea tehnică a unor proiecte cu finanțare europeană prin POS Mediu.

Lidia Ene

Lidia Ene
Senior Consultant - Fonduri Europene

Lidia aduce în cadrul echipei PMSolutions o experiență impresionantă în domeniul planificării și la gestionării programelor și a proiectelor cu finanțare din fonduri europene. Ca director al Direcției de Monitorizare din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Lidia a avut timp de 5 ani responsabilitatea generală asupra înființării și organizării OIPSI, creând astfel cadrul necesar finanțării unor proiecte majore de informatizare în cadrul Axei III a POS CCE.

Printre realizările Lidiei în domeniul programării programelor cu finanțare europeană cu specific IT&C se remarcă:

  • Conceperea și negocierea cu DG Regio – Comisia Europeană a Axei 3 – „TIC pentru sectoarele privat și public” din cadrul Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
  • Conceperea Documentului Cadru de Implementare – componenta referitoare la Axa 3 – „TIC pentru sectoarele privat și public”
  • Implicare în elaborarea schemelor de ajutor de stat pentru operațiunile dedicate mediului privat
  • Elaborarea ghidurilor solicitantului pentru toate operațiunile din cadrul a Axei 3 – „TIC pentru sectoarele privat și public”:

În domeniul monitorizării proiectelor finanțate în cadrul Axei 3 a POSCCE, experiența Lidiei include:

  • Urmărirea respectării calendarului de activități aprobat pentru întreg portofoliul de proiecte finanțate
  • Analiza solicitărilor de modificare a contractului de finanțare
  • Verificarea modalității de implementare a proiectelor prin efectuarea vizitelor la fața locului

În cadrul echipei PMSolutions, Lidia coordonează metodologic proiectele de consultanță pentru managementul contractelor de finanțare ale clienților noștri.

Diana Popescu

Diana Popescu
Consultant monitorizare și financiar, achiziții publice și calitate

Diana Popescu s-a alăturat echipei PMSolutions în anul 2004, fiind un consultant care s-a format  profesional în cadrul PMSolutions. Diana a absolvit un master  în managementul proiectelor în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, este certificată ca auditor pentru sisteme de  management al calității și expert în achiziții publice.

Una dintre cele mai importante realizări ale Dianei a fost dezvoltarea unui set complex de proceduri, concretizate într-un manual al calității și într-un sistem de management al calității care a fost certificat conform standardului ISO9001.

În ultimii ani, Diana s-a specializat în managementul financiar și metodologic al proiectelor cu finanțare europeană, fiind implicată atât în scrierea unor cereri de finanțare care au fost selectate în vederea finanțării, cât și în monitorizarea și managementul financiar al unui întreg portofoliu de proiecte.